Jesteś tutaj:

ODDZIAŁ GORZÓW

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Gorzów Wielkopolski

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Targowa 9/410
Uwaga: biuro SARP oddział Gorzów Wlkp. ma wspólną siedzibę z Lubuską Okręgową Izbą Architektów.
e-mail: sarpgorzow@gmail.com;  tel. 607 767 312

NIP: 599-107-02-91, REGON: 210222703     KRS: 0000359011

KONTO w mBanku : 03 1140 2017 0000 4602 1195 8560   (składka 54 zł/rocznie)

 

SKŁAD ODDZIAŁU
WŁADZE ODDZIAŁU

 

Celami SARP są:

dbałość o jakość architektury i środowiska – zbudowanego oraz naturalnego – pojmowanych jako interes publiczny, tworzenie warunków dla rozwoju twórczości architektonicznej i jej ochrona, rozwój warsztatu architekta i ochrona zawodu.

Działalność SARP dotyczy gospodarki przestrzennej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, ma charakter naukowy.

Statut Stowarzyszenia Architektów Polskich uchwalony podczas Walnego Zjazdu Delegatów dnia 12 grudnia 2015 r.

SARP oddział Gorzów Wlkp. oferuje:

organizację prezentacji firm budowlanych pragnących poinformować o nowych technologiach i produktach,

organizację szkoleń z branży budowlanej,

organizację konkursów architektoniczno – urbanistycznych,

organizację dyskusji traktujących o architekturze i urbanistyce naszego regionu

organizację wycieczek tematycznych.

Zapraszamy do kontaktu organizacje i firmy chętne do przeprowadzenia prezentacji i szkoleń w Gorzowie.

Do SARP mogą należeć:

architekci posiadający dyplom wyższej uczelni akademickiej o profilu architektonicznym,

osoby nie będące architektami, których praca związana jest z architekturą i służy jej rozwojowi lub które w sposób szczególny zasłużyły się dla SARP

formularz chęci przystąpienia do struktur Stowarzyszenia Architektów Polskich

formularz zgody na umieszczenie informacji osobowych i firmowych na stronie www.gorzow.sarp.org.pl