Jesteś tutaj:

Centrum miasta

medium_news_header_13.jpg

OTO ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Międzynarodowy konkurs urbanistyczno-architektoniczny, jednoetapowy, otwarty na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania i zabudowy centrum miasta Gorzowa Wlkp.

Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem
Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, jednoetapowy, otwarty na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania i zabudowy centrum miasta Gorzowa Wlkp.
Zamawiającym jest Miasto Gorzów Wielkopolski, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp., reprezentowane przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – Tadeusza Jędrzejczaka.
Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk.
Organizator konkursu: Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Gorzów Wlkp.

Abstrakt z regulaminu konkursu:

Obszar historycznego centrum miasta, będącego ważnym ośrodkiem administracyjnym, ulegał stałej przebudowie i zmianom zagospodarowania nie zawsze w sposób skoordynowany i zmierzający do uzyskania właściwie skomponowanego i spójnego organizmu urbanistyczno-architektonicznego. Pragnieniem i aspiracją mieszkańców, reprezentowanych przez władze miasta, jest uzyskanie dobrze funkcjonującego i atrakcyjnego centrum – przyjaznego zarówno dla nich jak i dla gości. W tym perspektywicznym celu szukając najlepszych rozwiązań i inspiracji, również unikalnych i nowatorskich, zdecydowano się na zorganizowanie konkursu jako najskuteczniejszej drogi uzyskania optymalnego obrazu przyszłego centrum mogącego być wizytówką i chlubą miasta.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego w obszarze historycznego centrum miasta oraz stworzenie i zlokalizowanie na tym terenie wartościowego programu funkcjonalno-przestrzennego, którego walorami byłyby w szczególności jego jakość oraz atrakcyjność dla użytkowników i mieszkańców oraz powiązanie z terenami przyległymi.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej w zakresie:

dokonania własnych analiz, w tym w oparciu o materiały załączone do warunków;

wykreowania idei funkcjonalno-przestrzennej stanowiącej podstawę do zaproponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych;

dostosowania zaplanowanych przedsięwzięć do potrzeb i prognoz z możliwością wykorzystania walorów położenia miasta nad rzeką Wartą oraz, w skali regionalnej, w sąsiedztwie Berlina i Poznania;

uporządkowania zabudowy i wskazanie terenów podlegających przebudowie i zmianie z ujęciem sposobu ich przeprowadzenia;

usprawnienia lub przekształcenia obecnego układu komunikacyjnego – lokalnego i tranzytowego wiążącego pozostałe części miasta, w tym dzielnic po obu stronach Warty – z uwzględnieniem organizacji ruchu pieszego i rowerowego, lokalizacji przestrzeni publicznych ruchu pieszego oraz lokalizacji parkingów;

Kontakt

Sekretariat Konkursu Urbanistyczo – Architektonicznego Centrum Gorzowa Wlkp.
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4, pok. 306
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. +48 95 735 97 00,
e-mail: konkurs@um.gorzow.pl
www: http://gorzow.sarp.org.pl